Luka Koper, pristaniški in logistični sistem, d. d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper, matična številka 5144353000, objavlja poziv zainteresiranim pravnim in fizičnim osebam za oddajo ponudb za nakup dveh nepremičnin, in sicer 

1. “PRENOČIŠČA PRISOJE” na naslovu Prisoje 9 in Prisoje 9B, 6000 Koper

2. “GARNI HOTEL PRISTAN” na naslovu Ferrarska 30, 6000 Koper