Luka Koper, pristaniški in logistični sistem, d. d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper, matična številka 5144353000, objavlja poziv zainteresiranim pravnim in fizičnim osebam za oddajo ponudb za nakup nepremičnine:

GARNI HOTEL PRISTAN
na naslovu Ferrarska 30
6000 Koper

Prodaja se del 10 in del 18 stavbe številka 1446, ki stoji na parceli številka 1567/18, k.o. 2605 Koper.

Več informacij na joran.vran@luka-kp.si