Predmet zbiranja ponudb je ponovna prodaja rabljenih in izločenih osnovnih sredstev podjetja.

Oprema je razdeljena v tri sklope, in sicer:

  • SKLOP 1: Oprema v celoti
  • SKLOP 2: Oprema oz. deli opreme, ovrednotena kot staro železo
  • SKLOP 3: Oprema oz. deli opreme za uničenje

Podatki o osnovnih sredstvih za prodajo so prikazani v tabelah v Prilogi št. 1, 2 in 3.

Ogled opreme je možen po predhodnem dogovoru izključno v terminu od 23. 1. 2023 do 26. 1. 2023 (med 9. in 14. uro). Kontaktni osebi sta Tina Štajdohar (tel. št. 05/6656-650) in Dimitrij Pucer (05/6656-587).

Zainteresirane prosimo, da nam ponudbe dostavijo v zapečatenem ovitku s pripisom “NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA PRODAJO RABLJENE OPREME 2020, 2021”, najkasneje do 2. 2. 2023, do 12. ure na naslov: Luka Koper, d.d.; Področje nabave (Majk Drobnič); Vojkovo nabrežje 38; 6501 Koper, Slovenija.

Pozneje prispelih ponudb ne bomo obravnavali.

Luka Koper, d. d., si pridružuje pravico, da ne izbere nobene od prispelih ponudb za prodajo.