Z novim letom bo tudi v koprskem pristanišču mogoče izvajati predhodno carinjenja na ladji (t. i. »pre-clearance«). Predhodno carinjenje omogoča pošiljanje uvozne deklaracije in sporočila o predložitvi blaga že v času, ko je blago še na krovu ladje, ki je na poti v Koper. Prednosti predhodnega carinjenja so: 

  • imetnik dovoljenja prejme obvestilo o morebitni kontroli blaga še pred prihodom ladje v Koper, kar mu zagotavlja predhodno informacijo, potrebno za nadaljnjo obravnavo blaga po prispetju;
  • pretovarjanje blaga, za katero niso predvidene kontrole, se lahko začne takoj, ko se ladja priveže v pristanišču;
  • predhodno carinjenje se izvaja po sistemu 24/7/365, kar pomeni čez cel dan, vse dni v letu. 

Koprsko pristanišče bo s to novostjo še bolj konkurenčno in prijazno do svojih strank, še posebej do tistih, ki jim je časovna komponenta transporta ključnega pomena.