V skladu s Pravilnikom o prevzemu ladijskih odpadkov in ostankov tovora v koprskem pristanišču  (Uradni list RS št. 66 z dne 13.7.2005) Luka Koper, d.d., javno objavlja

Predlog načrta prevzema ladijskih odpadkov in ostankov tovora v koprskem pristanišču

Načrt prevzema ladijskih odpadkov in ostankov tovora v koprskem pristanišču je na vpogled tudi v

– v sprejemni pisarni na sedežu družbe, Vojkovo nabrežje 38, Koper in
– v pritlični pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper.

Pisne pripombe na predlog načrta prevzema ladijskih odpadkov in ostankov tovora v koprskem pristanišču pošljite do 16. decembra 2005 na naslov: Luka Koper d.d., Vodja ravnanja z okoljem, Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper  ali na elektronski naslov portkoper@luka-kp.si s pripisom »Pripombe na načrt prevzema ladijskih ostankov«.