V skladu z Uredbo o pristaniških zmogljivostih za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora (Uradni list RS, št. 78/2008 z dne 30.07.2008) Luka Koper, d.d., javno objavlja

Predlog Načrta prevzema ladijskih odpadkov in ostankov tovora v koprskem pristanišču

Načrt prevzema ladijskih odpadkov in ostankov tovora v koprskem pristanišču je
– na vpogled tukaj in

– v sprejemni pisarni na sedežu družbe, Vojkovo nabrežje 38, Koper.

Pisne pripombe na predlog Načrta prevzema ladijskih odpadkov in ostankov tovora v koprskem pristanišču pošljite do 18. novembra na naslov: Luka Koper, d.d., Služba VOZD, Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper ali na elektronski naslov portkoper@luka-kp.si s pripisom »Pripombe na Načrt prevzema ladijskih odpadkov«.