V sredo, 11. junija so v Zagrebu  organizirali  prvo  regionaln o  promocij o  kapitalskih trgov jugovzhodne Evrope. Institucionalni vlagatelji so lahko prisluhnili  tudi predstavitvam  nekaterih slovenskih podjetij iz prve borzne kotacije Ljubljanske borze, med katerimi je tudi Luka Koper. Promocije, ki jo je organizirala zagrebška borza se je sicer udeležilo več kot 100 vlagateljev in 24 najboljših regijskih izdajateljev.
Z ugodnimi poslovnimi rezultati in intenzivnimi naložbenimi aktivnostmi je Luka Koper požela  veliko zanimanja med udeleženci, s katerimi je bilo opravljenih  sedem individualnih razgovorov. Mag. Marjan Babič, član uprave Luke Koper je ob tem povedal: »Investitorje najbolj zanimajo naši razvojni načrti ter načini financiranja. Ob tem pa vedno poudarjamo, da je logistika stabilna  in donosna panoga«.
Luka Koper se bo Letos udeležila še predstavitev na Frankfurtski, Londonski, Dunajski in Stockholmski borzi.