V nedeljo, 16. septembra, smo opravili prehod na nov informacijski sistem za upravljanje kontejnerskega terminala. V zamenjavo obstoječega sistema Cosmos je bila Luka prisiljena, saj nas je dobavitelj obvestil, da bo sistem prenehal vzdrževati in razvijati.

Motnje, do katerih je prihajalo takoj po prehodu na Tideworks smo reševali z dodatnimi ukrepi in o tem sproti obveščali naše stranke. Največ zamud je bilo pri kamionskih in vagonskih operacijah, zato smo povečali število delovnih skupin, izvajali odpremo kamionov tudi ponoči ter začasno zamrznili okna na železniški strani. Pri izvajanju storitev smo poskrbeli, da so bile vse stranke v enakovrednem položaju.

Noben prehod na nov informacijski sistem ni lahek in neboleč, to je jasno, zanimalo pa nas je, kako so na kontejnerske terminalu uspeli zamenjati prejšnji sistem z novim. Odgovor smo poiskali v Službi za razvoj informatizacije poslovnih procesov. Boris Šušmak: »Po enem tednu uporabe so se operativne razmere stabilizirale. Težave imamo še predvsem na področju sporočilnega sistema z okolico, ki jih žal nismo mogli predvideti.

Pri izbiri novega sistema smo v situ imeli vse večje svetovne ponudnike. Najprej smo naredili izbor sedmih, nato pa smo v ožjem izboru imeli tri. Delovna skupina, sestavljena iz strokovnjakov Actuala in ključnih uporabnikov na kontejnerskem terminalu je izbrala sistem Tideworks, ki je med drugim bil od vseh treh ponudnikov tudi najbolj prijazen uporabnikom. To si želimo tudi v kratkem v praksi dokazati. 

Naj omenimo, da se je sam prehod v živo večkrat prestavljal. Največji zalogaj je predstavljala migracija vseh podatkov iz Cosmosa in integracija v informacijski sistem pristaniške skupnosti. To obdobje smo izkoristili predvsem za skoraj enoletno intenzivno testiranje produkta. 

Enak sistem uporablja 119 terminalov, od tega okoli 70 morskih kontejnerskih terminalov. Tideworks namreč predstavlja specializirano rešitev za morske kontejnerske terminale in tudi za intermodalne oz. zaledne kontejnerske terminale. Uporabljajo ga tudi železniški operaterji, z njim pa pokrivajo tudi avtomobile, generalne tovore, razsute tovore, skratka gre za celovito rešitev za terminale in železniške operaterje.«