Uprava družbe Luka Koper, d. d., Vojkovo nabrežje 38, Koper preklicuje sklic 14. skupščine družbe Luka Koper, d. d. dne 8.8.2008, ki je bil objavljen v Razglasnem delu Uradnega lista Republike Slovenije št. 67/2008 dne 4. 7. 2008.
Razlog za preklic je dejstvo, da je vlada Republike Slovenije na seji 10.7.2008 sprejela Uredbo o upravljanju koprskega tovornega pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje določene pristaniške infrastrukture v tem pristanišču ter predlog koncesijske pogodbe, ki jo mora potrditi tudi skupščina delničarjev Luke Koper, d.d.
Zainteresirane javnosti zato obveščamo, da bo skupščina delničarjev družbe Luka Koper, d.d., predvidoma konec avgusta.