S prenovo skladišča št. 16 iz navadnega skladišča za generalno blago v kondicionirano skladišče in izgradnjo novih nakladalnih ramp Terminal za sadje pridobiva nujno potrebne skladiščne prostore, v katerih lahko zagotovijo nepretrgano verigo pretovora iz skladišča oz. kontejnerja neposredno na prevozna sredstva.

Jadranko Mahnič, ki vodi projekt infrastukturne preureditve tega območja razloži zahtevnost naložbe. »Skladišča so velika, vsako meri 3.600 m2, zato smo morali zagotoviti zadostno hladilno zmogljivost strojnice in s tem ustrezen prostor. Da prostora ne bi jemali skladišču, smo strojnico postavili v etaži nad eno od kamionskih ramp ob skladišču 16. Ob obstoječem objektu so tudi tiri za prevoz generalnega blaga iz skladišča z vagoni, vendar se odprema sadja vrši le s kamioni. Vagonska rampa tako ni več primerna, zato bomo del železniškega tira 5a odstranili.«

Gre za pomembno pridobitev novih kondicioniranih skladiščnih površin. Glede odpreme blaga na kamionske rampe pa nam naložba pomeni tudi pridobitev nepretrgane verige, ki zahteva poseben temperaturni režim. Po standardu kakovosti HACCP moramo namreč za pretovor hitro pokvarljivega blaga zagotoviti neprekinjeno hladilno verigo od skladišča oz. kontejnerja do kamiona. 
 


Z deli naj bi končali predvidoma novembra, torej še pred začetkom prihajajoče sezone.