Pandemija novega koronavirusa je imela v letu 2020 velik vpliv na globalne blagovne tokove, kar smo občutili tudi v Luki Koper. Kljub temu je pretovor strateške blagovne skupine kontejnerjev ostal  stabilen. Pri tekočih tovorih je bil vpliv pandemije neposreden, saj se je zmanjšala prodaja naftnih derivatov, predvsem v letalski industriji. Upad proizvodnje avtomobilov je prizadel celotno dobavno verigo, kar se pozna na pretovoru generalnih tovorov, predvsem pri jeklenih proizvodih, in na terminalu za razsute tovore, kjer pretovarjamo surovine za jeklarsko industrijo. Del upada razsutih tovor pripisujemo splošnemu zmanjševanju uporabe termalnega premoga, ki je posledica čedalje višjih dajatev na izpuste toplogrednih plinov. Pri pretovoru avtomobilov smo v drugi polovici leta 2020 zaznali bolj vzpodbudne trende, predvsem na račun izvoza avtomobilov na Daljni vzhod, zato je bil upad veliko manjši kot v drugih primerljivih evropskih pristaniščih.

 

Ladijski pretovor (v ton)

jan – dec 2020

jan – dec 2019

Indeks 20/19

Generalni tovori

945.807

1.280.194

74

Kontejnerji

9.268.843

9.475.020

98

Avtomobili

998.201

1.111.433

90

Tekoči tovori

3.323.068

4.307.388

77

Sipki in razsuti tovori

4.987.215

6.618.616

75

Skupaj

19.523.133

22.792.650

86

 

 

 

 

 

 

Ladijski pretovor (v kosih)

jan – dec 2020

jan – dec 2019

Indeks 20/19

Kontejnerji (TEU)

945.007

959.356

99

Avtomobili (kos)

617.157

705.993

87