Po nerevidiranih podatkih je Luka Koper, d.d. v prvih devetih mesecih ustvarila za slaba 102 milijona evrov poslovnih prihodkov, kar je dva odstotka več kot v enakem obdobju lani. Za dva odstotka se je povečal tudi skupni pretovor. Največjo rast prihodkov smo zabeležili pri kontejnerjih, rasli so tudi generalni in tekoči tovori. Pretovor avtomobilov je v primerjavi z lanskim letom ostal na enaki ravni, so pa prihodki na tem segmentu zaostali za 6 odstotkov. Podobno je bilo s sipkimi in razsutimi tovori, saj so pri skoraj nespremenjenem pretovoru prihodki zmanjšali za 4 odstotke.

Pregled ladijskega pretovora in prihodkov po blagovnih skupinah 

Ladijski pretovor v tonah:
jan – sept 2013
jan – sept 2012
Indeks
13/12
Generalni tovori
1.217.575
1.047.094
116
Kontejnerji
4.345.588
3.999.966
109
Avtomobili
497.141
492.926
101
Tekoči tovori
2.061.780
2.416.598
85
Sipki in razsuti tovori
5.327.704
5.292.728
101
SKUPAJ
13.449.788
13.249.312
102

 

 Ladijski pretovor v kosih
jan – sept 2013
jan – sept 2012
Indeks
13/12
Kontejnerji (TEU)
445.447
429.197
104
Avtomobili (kos)
349.409
349.428
100

  

Poslovni prihodki Luke Koper, d.d. za obdobje januar – september 2013:*
(v 000 EUR)
*
nedokončni in nerevidirani podatki
jan – sept 2013
jan – sept 2012
Indeks
13/12
Generalni tovori
23.928
23.363
102
Kontejnerji
27.955
24.548
114
Avtomobili
11.258
11.935
94
Tekoči tovori
5.440
5.307
103
Sipki in razsuti tovori
23.272
24.238
96
Ostali poslovni prihodki
10.061
10.488
96
SKUPAJ POSLOVNI PRIHODKI
101.914
99.879
102