Prvo trimesečje smo zaključili s 4.483.270 tonami pretovorjenega blaga, kar je v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta 3% več. Generalnih tovorov je bilo v prvem kvartalu skoraj polovico več kot v lanskem trimesečju, predvsem na račun lesa in kovinskih izdelkov. Po pretovorjenih tonah je bilo več od lani suhih razsutih tovorov in kontejnerjev, manj pa avtomobilov in tekočih tovorov. Slednjih je bilo za manj predvsem na račun naftnih derivatov, ki jih pretovarjajo na terminalu Instalacij. Teh so na tem terminalu pretovorili za 116.625 ton manj kot v prvem kvartalu lani.

Merjeno v enotah smo v letošnjem prvem trimesečju na kontejnerskem terminalu pretovorili 146.903 TEU, avtomobilov pa 105.739 kosov, kar je nekaj odstotkov manj kot enakem obdobju lanskega leta. 

Ladijski pretovor v tonah
jan – mar 2013
jan – mar 2012
Indeks 13/12
Generalni tovori
430.004
290.624
148
Kontejnerji
1.404.174
1.344.927
104
Avtomobili
147.426
155.874
95
Tekoči tovori
581.193
764.307
76
Sipki in razsuti tovori
1.920.473
1.801.637
107
SKUPAJ
4.483.270
4.357.369
103
 Ladijski pretovor v kosih
jan – mar 2013
jan – mar 2012
Indeks 13/12
Kontejnerji (TEU)
146.903
152.072
97
Avtomobili (kos)
105.739
110.314
96

 

Poslovni prihodki Luke Koper, d.d. za obdobje januar – marec 2013:*

(V 000 EUR)
jan – mar 2013
jan – mar 2012
Indeks 13/12
Generalni tovori
9.240
8.485
109
Kontejnerji
8.998
8.367
108
Avtomobili
3.481
3.754
93
Tekoči tovori
1.681
1.673
100
Sipki in razsuti tovori
8.482
8.421
101
Ostali poslovni prihodki
3.387
3.353
101
SKUPAJ POSLOVNI PRIHODKI
35.269
34.053
104

Po nedokončnih in nerevidiranih podatkih smo v prvem kvartalu 2013 za osnovne in druge storitve zaračunali 35,3 milijona evrov oziroma za 4 % več kot v lanskem trimesečju. Z izjemo avtomobilov so na vseh terminalih prihodki višji od lanskih. Največji delež prihodkov odpade na generalne tovore (26%), sledijo kontejnerji (25%) in sipki ter razsuti tovori (24%).