V prvih šestih mesecih letošnjega leta smo pretovorili 6.442.435 ton blaga, kar predstavlja 2-odstotno porast v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta.


Nadaljuje se pozitiven trend na področju kontejnerskega prometa, kjer smo pretovorili skoraj 10.000 TEU-jev več kot v prvem polletju 2004.