Tržiču danes poteka uradna otvoritev projekta  Adria A ali Razvoj dostopnosti za oživitev jadranskega zaledja, ki se jo udeležujejo vsi projektni partnerji. Projekt bo v celoti financiran iz programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007-2013.  

Srečanje, ki ga je priredila Občina Tržič v sodelovanju z vodilnim partnerjem Srednjeevropske pobude, predstavlja  prvo skupno zasedanje italijanskih in slovenskih projektnih partnerjev. Prisotne so poleg gostitelja prof. Gianfranca Pizzolitta, župana Občine Tržič, nagovorili Riccardo Riccardi, deželni odbornik za promet Dežele Furlanije Julijske Krajine, predstavnik organa upravljanja INTERREG Italija  – Slovenija ter predstavnik službe za Mednarodne odnose Dežele Furlanije Julijske Krajine ter predstavniki ministrstev obeh držav. V okviru dogodka poteka tudi prva seja Foruma čezmejnih mest.

Namen projekta je izboljšati povezavo čezmejnega območja  in razbremeniti cestno omrežja z oblikovanjem italijansko – slovenskega transportnega sistema lahke železnice. Projektni partnerji bodo na osnovi ugotovljenega potenciala poskrbeli za pripravo načrtov manjkajočih infrastrukturnih železniških povezav za potrebe potniškega prometa ter vzpostavili enoten transportni model skupaj z Deželama Veneto in Furlanijo Julijsko Krajino.

V projektu aktivno sodelujejo štiri nacionalna resorna ministrstva – za okolje in za promet Republike Slovenije in Republike Italije. Partnerji v projektu so tudi občine z obeh strani meje (slovenska stran: Koper, Nova Gorica, Sežana, Šempeter- Vrtojba, Divača; italijanska stran: občine Gorica, Tržič, Trst, Benetke ter Avtonomna dežela Furlanija-Julijska Krajina ter Dežela Veneto),  univerze (Fakulteta za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani, Univerza v Trstu, Mednarodna Univerza v Benetkah,  Univerza v Ferrari), razvojna agencija Informest in Ustanova za tržaško industrijsko cono. Kot glavni generatorji prometa sodelujejo tudi tri letališča (Letališče Trst, Benetke in Ljubljana) ter dve pristanišči (Luka Koper in Pristaniška uprava Trst).