Na podlagi izkazanega interesa po nakupu delnic družbe Intereuropa d.d., katerih imetnik je Luka Koper, d.d., ter v skladu s sprejeto segmentacijo in politiko upravljanja finančnih naložb, se je uprava družbe Luka Koper, d.d. odločila izvesti postopek prodaje omenjenih delnic. Postopek želimo izvesti na transparenten in kompetitiven način, zato bomo v naslednjih dneh v medijih, na korporativni spletni strani družbe ter na SEOnetu objavili poziv za javno zbiranje ponudb.

Luka Koper, d.d. je imetnik 1.960.513 delnic družbe Intereuropa d.d., Vojkovo nabrežje 32, Koper. Delnice predstavljajo 24,8 odstotkov vseh delnic družbe Intereuropa d.d.