Na terminalu za tekoče tovore smo konec marca uspešno izvedli zunanjo preverbo skladnosti obvladovanja trajnostne bio mase in bio goriv po zahtevah direktive 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov. Pobudo za certificiranje je podalo vodstvo profitnega centra, saj je certifikat pogoj za sklenitev potencialnega posla za pretovor olja oljne ogrščice. Priprava na certifikacijsko presojo je poleg natančne preučitve zahtev mednarodne ISCC organizacije, katere ustanovitev je podprla Evropska komisija, vključevala še pripravo pristojnega delovnega navodila in krajšo predstavitev zahtev sodelavcem na terminalu. 

Tako kot za vse klasične ISO standarde tudi za komercialno-tehnične certifikate velja, da je potrebno zahteve sistematično obvladovati, kar vključuje redno izobraževanje, vključitev v sistem notranjih in zunanjih presoj idr. 

ISCC EU certifikat je izdal Bureau Veritas Certification Germany skladno s pooblastilom mednarodne ISCC organizacije. Slednja nas je uvrstila na seznam imetnikov certifikata. Več na spletni strani http://www.iscc-system.org