V torek, 11.9.2012 je na sedežu družbe Luka Koper prišlo do primopredaje poslov med bivšim in novim predsednikom uprave, Gregorjem Veselkom in Bojanom Brankom. Gospod Brank se bo v naslednjih dneh srečal z vsemi najožjimi sodelavci in se seznanil s tekočimi aktivnostmi v družbi. Kot je sam poudaril, bo njegova naloga v naslednjih dveh mesecih predvsem zagotovitev nemotenega poslovanja do imenovanja novega predsednika uprave. Razmere v družbi so, po njegovem mnenju stabilne, družba posluje normalno in njegova naloga bo predvsem zagotavljanje pogojev za nadaljevanje že začetih aktivnosti.


Bojan Brank