26. marca smo pričeli s predhodnimi arheološkimi raziskavami na parceli 799/29 ob vznožju Sermina, kjer smo v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor našli alternativno rešitev za odlaganje morskega mulja. Predhodne arheološke raziskave so že zaključene, izvajalci raziskav niso našli ničesar pomembnega. Izdelano je tudi Poročilo o opravljenih raziskavah, potrebno pa je še pridobiti potrdilo Zavoda za varstvo kulturne dediščine (ZVKD), da je zemljišče sproščeno za gradnjo.

Predhodne arheološke raziskave smo morali opraviti zato, ker se parcela nahaja znotraj območja registrirane kulturne dediščine – Arheološko najdišče bonifika. S postopkom pridobivanja gradbenega dovoljenja bomo lahko pričeli po tem, ko bo s strani ZVKD pridobljeno potrdilo, da je zemljišče sproščeno za gradnjo. Javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije smo že objavili, čakamo pa še na stavbno pravico. Vlogo za podelitev le te smo na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor posredovali že decembra lani.

Hkrati se je začelo razpletati tudi v zvezi s t.i. kaseto 7a. Ko je ustavno sodišče nedavno sprostilo razpolaganje s parcelami Mestne občine Koper na območju krajevne skupnosti Ankaran, smo obudili pogovore z MOK glede stavbne pravice na parceli, ki je bila že od samega začetka predvidena za izgradnjo kasete za odlaganje mulja.

Poglabljanje obale se bo začelo takoj, ko bo ena od kaset pripravljena na sprejem materiala. Če ne bo dodatnih birokratskih zapletov pričakujemo, da bo kontejnerska obala poglobljena do konca letošnje jeseni. Neizkoriščeno kaseto bomo sicer v prihodnje potrebovali pri drugih infrastrukturnih projektih v pristanišču.