V sredo, 15. oktobra, smo na koncu prvega pomola namestili četrto kontejnersko dvigalo tipa postpanamax. To je zadnje od štirih dvigal, ki nam jih je v letošnjem letu dobavila tovarna Liebherr Container Cranes iz Killraneya na Irskem. Prvi dve dvigali smo dobili že poleti in operativno delujeta že več kot mesec dni. Tretje, ki je v pristanišče prispelo prejšnji teden, in to zadnje, pa bosta predvidoma v redni uporabi od začetka novembra.

Vsa štiri nova dvigala imajo enake tehnične karakteristike. Z njimi lahko opravljamo pretovor na ladjah, ki imajo zmogljivost do 8.000 kontejnerskih enot (TEU). Dvigala imajo doseg roke 51 m, in lahko sežejo prek ladijskega krova po širini do 18. kontejnerja. Nosilnost dvigal je 75 ton, tovor pa lahko dvignejo na 36 m višine. Hitrost dviga je 56m/min (brez obremenitve 140 m/min), maček na roki dvigala pa se giblje s hitrostjo 180 m/min.

S tem pa investicije na kontejnerskem terminalu še niso zaključene. Po podaljšanju kontejnerskem obale za 146 m v začetku letošnjega leta, bomo v kratkem končali tudi III. fazo urejanja terminala, ki obsega zasutje lagun med obalo in zaledjem pomola ter ureditev novih površin na njegovem čelu. Tako bomo pridobili še dodatnih 30.000 m2 prostora za skladiščenje in manipulacijo kontejnerjev.

Koprski kontejnerski terminal ima danes 596m operativne obale s štirimi panamax dvigali in štirimi postpanamax dvigali. Skupna zmogljivost skladiščenja je 19.000 TEU, za frigo kontejnerje pa ima 300 priključkov. Vseh skladiščnih površin na terminalu je 172.000 m2, ocenjena letna pretovorna zmogljivost pa znaša okoli 600.000 TEU.

Po rekordnem lanskem letu, ko se je pretovor na kontejnerskem terminalu povzpel na 353.880 TEU, je v letošnjem kriznem letu nekoliko upadel. V prvih devetih mesecih letošnjega leta smo na kontejnerske ladje naložili oziroma razložili skupaj 245.664 TEU enot, kar je sicer za 6% manj kot v istem obdobju lanskega leta, vendar za 2,4% več kot smo načrtovali.

Celotni pretovor v Luki Koper je v obdobju januar-september znašal 9.549.436 ton blaga. V primerjavi z istim lanskim obdobjem je bilo v letošnjem letu pretovora za petino manj, za načrtovano količino pa zaostajamo za 13%. Več od lani smo pretovorili lesa in tekočih tovorov. Največji padec pretovora beležimo na avtomobilskem terminalu. Ta je bil za pol manjši kot v istem lanskem obdobju ter za 24% manjši od načrtovane količine.

Tik preden smo zadnje postpanamax dvigalo zapeljali z maone na kopno.