12. januarja je v Trstu potekala skupščina združenja severno-jadranskih pristanišč NAPA. Luka Koper je zaključila svoje predsedovanje ter ga predala za prvo polletje 2015 tržaški pristaniški upravi.
 
Članice so sprejele načrt aktivnosti za leto 2015, ki vključuje nadaljevanje intenzivnega črpanja evropskih sredstev, predstavljanje razvojnih potreb ter priložnosti pristanišč severnega Jadrana in večanje prepoznavnosti južne transportne poti do Evrope. Letošnja ključna promocijska aktivnost bo sodelovanje na največjem tradicionalnem transportno logističnem sejmu, ki se bo maja v Münchnu. 

Članice so podpisale Pismo o nameri za podporo razvojnih načrtov posameznih pristanišč in njihovih učinkovitih povezav z zaledjem skladno s smernicami in prioritetami EU. Potrdile so, da se bodo do 26. 2. 2015 skupaj prijavile na prvi razpisu Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) nove finančne perspektive 2014 – 2020. Prijave bodo vezane na razvojne infrastrukturne načrte posameznega pristanišč predvsem za kontejnerski in RO-RO promet, pomorske avtoceste, boljšo dostopnost in alternative energente. 

Pristanišča NAPA so v letu 2014 dosegla velik napredek na področju kontejnerjev. Skupaj so pretovorila 1.835.960 TEU, kar je 10% več kot leta 2013.