Pristanišča Koper, Ravenna, Trst in Benetke, so se 28. aprila, kot gostje v Evropskem parlamentu v Bruslju pri poslancu Antoniu Cancianiju in poslankama Debori Serracchiani in slovenski poslanki Tanji Fajon, predstavili združenje NAPA (North Adriatic Ports Association) in tako  javno naznanili realizacijo logistične platforme za vstop na evropska tržišča, ki jih spodbuja Evropska Unija.

Severnojadranska pristanišča se tudi uradno pred Evropsko Unijo obvezala, da bodo sodelovala pri promociji teritorija in razvoju pomorskih dejavnosti in logistike preko severnega Jadrana. V skladu s smernicami Evropske Unije, ki promovirajo realizacijo  hub pristaniškega sistema, se nadaljuje pot, ki so jo z ustanovitvijo združenja NAPA marca  lani pričela pristanišča Koper, Ravenna, Trst in Benetke. Cilj: močnejši in odločnejši nastop na mednarodnih tržiščih z namenom, da se severni Jadran uveljavi kot evropska logistična platforma za transporte v srednjo in srednjevzhodno Evropo.

Srečanje v Bruslju je bila priložnost za predstavitev nekaterih razvojnih projektov članic NAPA, ki so bodisi v fazi realizacije ali v fazi projektiranja. Njihova skupna vrednost znaša 3,4 milijarde evrov, od katere se predvideva udeležba 2,2 milijarde privatnih  sredstev ter 1,2 milijarde evrov javnih sredstev. Cilj je zagotoviti konkurenčnosti pristanišč. Med projekti v izvajanju naj navedemo na primer logistično platformo in obnovo pomolov v Trstu (€ 642 milijonov), v Benetkah terminal pomorskih avtocest in kontejnerski terminal z bližnjim distriparkom (€ 850 milijonov), pomol III in kontejnerski terminal v Kopru (€ 500 milijonov) ter poglabljanje kanalov in širitev železniške infrastrukture v Ravenni (€ 470 milijonov ). 

Z razvojem infrastrukture želijo severnojadranska pristanišča še povečati kakovost svojih storitev za transporte in distribucijo blaga iz Daljnega Vzhoda na srednje in vzhodnoevropska tržišča ter obratno. Razvoj je usmerjen tako v kapacitete za tovorni kako tudi za potniški promet.

Revizija evropskega TEN-T omrežja je ključna za razvoj evropskih pristanišč. Združenje NAPA prispeva k večji konkurenčnosti evropskega logističnega sistema, hkrati pa tudi k zmanjšanju izpustov CO2, kot jih opredeljuje Strategija EU do leta 2020. Med transportom blaga iz Port Saida do srednje Evrope preko severnojadranskih pristanišča nastane 143 kg CO2/TEU izpustov, medtem ko skozi Hamburg 188 kg CO2/TEU izpustov. Krajša je tudi transportna pot, saj blago do Rotterdama potrebuje 8 dni, preko severnojadranskih pristanišč pa 2 dni. 

Predstavitev se je v dopoldanskem času nadaljevala s tehničnim seminarjem, medtem ko je bil zvečer sprejem v evropskem parlamentu. S strani Luke Koper se je predstavitve udeležil Gregor Veselko, predsednik uprave Luke Koper, d.d.