Z namenom krepitve in razvijanja čezmejnega sodelovanja, so 8. junija 2022 Pristaniška uprava Trst, Pristaniška uprava Benetke in Luka Koper v sodelovanju s Konzorcijem za gospodarski razvoj Furlanije ter Univerzo na Primorskem sklenili protokol na področju trajnosti in energetske učinkovitosti pristanišč. Ti sta ključni pri zmanjšanju vpliva pristanišč na okolje in izboljšanju kakovosti življenja na obeh straneh meje. S sprejetjem protokola so se partnerji zavezali k nadaljevanju aktivnosti, ki so bile zastavljene že v minulih letih v okviru EU projekta Clean Berth, sofinanciranega s sredstvi Programa Interreg V-A Slovenija – Italija 2014-2020. Ključna področja delovanja bodo izmenjava dobrih praks, skupne pobude s področja usposabljanja in ozaveščanja ter skupna udeležba v sofinanciranih projektih za nadaljevanje čezmejnega sodelovanja na področju okoljske trajnosti in energetske učinkovitosti. V naslednjih letih bo poudarek predvsem na iskanju novih rešitev s področja alternativnih virov energije za uporabo v pristaniški logistiki. Svetovni trendi že nakazujejo smer razvoja, predvsem gre tu za vodik, amonijak in sončno energijo kot glavne alternativne fosilnim gorivom.