Že sedmo leto zapored bomo razpoložljiva sponzorska in donatorska sredstva Luke Koper, d. d. razdelili preko razpisa sklada Živeti s pristaniščem. Pri tem sledimo trem ciljem: krepitvi blagovne znamke Luka Koper oziroma dvigovanju ugleda in prepoznavnosti družbe, udejanjanju družbene odgovornosti in podpora lokalnemu okolju, predvsem tistemu delu, na katerega pristaniška dejavnost najbolj vpliva.
Predmet razpisa je financiranje projektov, ki prispevajo k spodbujanju kulturnih, športnih, okoljskih, izobraževalnih, humanitarnih in drugih aktivnosti v lokalnem in širšem okolju.

Prijavnice lahko interesenti oddajo od 9. 1. do 31. 1. 2017Navodila, pravilnik in prijavnica so dostopni TUKAJ.