Vodstvo koprskega pristanišča se je danes sestalo z visokimi predstavniki nemškega rečnega pristanišča v Duisburgu ter tako nadaljevalo lanske pogovore o krepitvi medsebojnega sodelovanja. Novembra leta 2008 je namreč Luko Koper obiskal Erich Staake, predsednik pristanišča Duisburg, osrednja tema pogovorov pa je bilo iskanje novih poslovnih priložnosti in krepitev skupnih razvojnih potencialov.
 
Visoki gostje iz Duisburga so se kot pobudnik in organizator srečanja zanimali predvsem za optimalno izkoriščenost Luke Koper, ki s svojo geografsko lego na preseku petega in desetega transportnega koridorja ponuja številne možnosti morebitnih poslovnih sodelovanj. Osrednji del poslovnega srečanja sta bili predstavitvi obeh pristanišč ter dvostranska predstavitev vizij razvoja skupnih poslovnih priložnosti. Udeleženci so se ob zaključku srečanja strinjali, da predstavlja trenutna gospodarska kriza odlično priložnost za nadaljnjo racionalizacijo transportnih poti v logistiki, komplementarnost pretovornih aktivnosti v obeh pristaniščih pa le še povečuje možnosti za nadaljnje sodelovanje obeh pristanišč.