Danes je uprava družbe Luka Koper, d.d. podpisala kupoprodajno pogodbo o prodaji 26-odstotnega lastniškega deleža v družbi Actual I.T. d.o.o. Koper.

Družba Actual I.T. za Luko Koper opravlja storitve informacijske podpore in to poslovno sodelovanje bo ohranjeno tudi po izstopu Luka Koper iz lastništva.