10. april 2007 – Luka Koper, d.d., je 10.4. 2007 prodala 44.279 delnic oz. 8,3 odstotka vseh delnic Banke Koper d.d. družbi Intesa Sanpaolo S.p.A. Delnice so bile prodane po ceni 563,345 EUR za delnico, celotna kupnina znaša 24.944.354,03 EUR. Prejeto kupnino bo družba namenila za razvojne projekte iz poslovne strategije in poslovnega načrta. V lasti Luke Koper, d.d., ostaja še 1,67%-odstotni delež v Banki Koper.