Sredozemska univerza v Reggio Calabrii vodilni partner projekta ISTEN o integriranem in trajnostnem intermodalnem tovornem prometu sofinancirano v sklopu sodelovanja na jadransko-jonskem transnacionalnem programu.

Reggio Calabria, 27. Februar 2018 – Projekt ISTEN – “Integrirano in trajnostno omrežje tovornega prometa”, je uradno zagnal projektne aktivnosti; posvetil se bo dejavnostim za krepitev aktivnosti v zvezi s trajnostnim razvojem intermodalnega tovornega prometa na jadransko-jonskem območju. Projektno uvodno srečanje je potekalo od 22. do 23. februarja 2018 na sredozemski univerzi v Reggio Calabriji in ga je vodil tamkajšnji oddelek za informiranje, infrastrukturo in trajnostno energetiko.

 

Projekt, ki je bil odobren z 1,3 MLN evrov budžeta in je sofinanciran s strani Jadransko-Jonskega programa za transnacionalno sodelovanje ADRION, (ERDF in IPA II financiranje) bo trajal 24 mesecev. V njem sodelujejo različni raziskovalni inštituti in lokalnih organov s področja tovornega prevoza, kot npr. Institut za transport in logistiko iz Emilie Romagne, ali  Uprava pristaniške mreže vzhodnega Jadranskega morja (Italija), Luka Koper (Slovenija), pristaniška uprava Solun in CERTH – Grški Center za Raziskave in Tehnologijo, Regionalni svet Drač, pristanišče Port (Črna gora), Gospodarska Zbornica Srbije in pristaniška uprava Šibenik (Hrvaška). Poleg tega sodelujejo tudi Bolonjski zaledni terminal, regija Emilia-Romagna, Univerza v Beogradu, pristaniška uprava Drač in prometni observatorij za jugovzhodno Evropo – SEETO kot povezani partnerji s ciljem zagotavljanja čim večji učinek rezultatov, ki jih bo dosegel projekt ISTEN: projekt je dejansko namenjen spodbujanju ustanavljanja lokalnih delovnih skupin in nadnacionalne mreže, ki bi jo lahko nadgradili tudi zunaj projektnega območja. Regionalna Uprava Calabrie in sicer njen oddelek za pristanišča, logistiko in gospodarskih aktivnosti je izrazil veliko zanimanja za projekt ISTEN in je v sklopu tega planirala veliko aktivnosti. V drugem dnevu sestankovanja, oglede pristanišča Gioia Taura  je ponudila možnost vsem partnerjem, da si v živo ogledajo največji terminal v Italiji za pretovarjanje kontejnerjev in hkrati eden izmed največjih vozlišč za pretovor kontejnerjev v Mediteranu. 

Cilj projekta je okrepiti sodelovanje na lokalni, regionalni in nadnacionalni ravni glede inovativnih rešitev tovornega prometa, izboljšati učinkovitost storitev in povečati integracijo med pristanišči in notranjimi infrastrukturami ter vključiti ustrezne deležnike. V naslednjih nekaj tednih bodo opredeljeni prevozniki in regionalni logistični operaterji ter predstavniki lokalnih poslovnih dejavnosti, ki bodo neposredno vključeni v projektne dejavnosti.