Projekt MOS4MOS ali Monitoring and Operation Services For Motorways of the Sea je bil izbran na razpisu programa vseevropskega omrežja (TEN-T), področje pomorskih avtocest 2010. 14 mesečni program ima ima za cilj izdelati in preveriti delovanje IKT prototipov na že obstoječih in konsolidiranih koridorjih v Sredozemlju.  Projekt je deležen financiranja s strani Evropske Unije v višini 50%. 28. in 29. aprila bomo v Kopru gostili prvi uradni sestanek projekta ter skupščino projekta.

Delo koordinacije 28 partnerjev, ki prihajajo iz Španije, Italije, Grčije in Slovenije, je prevzela Pristaniška uprava Valencia. Velik izziv predstavlja tudi velika raznolikost partnerstva, saj v projektu sodelujejo ključna Sredozemska pristanišča (Valencia, Barcelona, Livorno, Salerno, Pirej, Koper), terminalist (Autoterminal Barcelona), ladjarji (Neptune Lines, Grimaldi, Arkas ), dva zaledna terminala (Interporto Toscano Amerigo Vespucci, Interporto Bologna), dva železniška operaterja (Continental Rail, RENFE), pa tudi logisti (International Forwarding Services, Global Maritime Agency, Asta Logistic, Intereuropa d.d.). Španski organizaciji Fundacion Valencia Port ter Escola Europea de Short Sea Shipping bosta skrbeli za administrativno koordinacijo projekta ter vodenje finančnega dela, vodila bosta tudi aktivnost št. 1, ki predvideva izdelavo osnovnega načrta ter aktivnost št. 4, komunikacijo in usposabljanje.
 
Tako kot je strokovna javnost dognala, da se pomorske avtoceste ne smejo obravnavati kot nek izoliran morski koridor, temveč kot del koridorja, ki vodi  od vrat do vrat, se tudi MOS4MOS loteva reševanja IKT problematik več nivojsko:  nivo samega pristanišča, nivo odnosov med pristanišči, nivo odnosa med pristaniščem in zaledjem ter nivo celotne oskrbovalne verige od vrat do vrat.

Prve štiri mesece bodo partnerji namenili izdelavi osnovnega plana (Master plan), v katerem bodo identificirani problemi in področja za izboljšave ter predloženi Evropski Komisiji v ocenjevanje. To bo podlaga za naslednjo petmesečno fazo, ko bodo  izdelani prototipi, ki bodo lahko predstavljali nove IT rešitve ali prilagoditve že obstoječih, torej takih, ki jih partnerji že uporabljajo.  Vsaj trije prototipi se bodo nato v naslednjih štirih mesecih prelevili v pilote, s katerimi bodo prototipi predstavljeni javnosti.

Tokrat se bo torej vseh 28 partnerjev prvič skupaj sestalo na uradnem začetnem srečanju pobude MOS4MOS.