V okviru EU projekt SETA (South East Transport Axis – Jugovzhodna transportna pot) je avstrijski IHS (Inštitut za napredne študije) v sodelovanju partnerji v projektu izvedel zanimivo analizo o pozitivnih učinkih velikih železniških infrastrukturnih investicij na območju Slovenije, Hrvaške, Italije, Madžarske in Avstrije. Analiza temelji na podatkih, ki so jih projektni partnerji pridobili za posamezne države in naprednemu prometnem modelu TRANSTOOLS, ki se uporablja v EU. Model služi načrtovanju bodočih prometnih tokov za potniški, tovorni in intermodalni promet in pri tem uporablja napredne tehnike modeliranja vezane na ekonomske, trgovinske, logistične, regionalne, razvojne in investicijske tokove ter ukrepe. 

Velja tudi poudariti, da so v omenjeni analizi upoštevani scenariji za infrastrukturne investicije v železniško omrežje do leta 2020 in 2030. Vse večje investicije (npr. drugi tir v Sloveniji) se smatrajo kot projekti, ki bodo realizirani, saj so nujno potrebni. Analiza tudi upošteva dodatne ukrepe v kolikor prvotno načrtovani projekti ne bodo realizirani zaradi različnih vzrokov (npr. pomanjkanje sredstev). Za Slovenijo se predlaga, v kolikor projekt drugega ne bo izpeljan, da se na trasi Koper – Divača zgradi 3 izogibališča oz. dodatne stranske tire v dolžini od 500 m do 700 m. S to naložbo so izračunali, da bi se povečala kapaciteta trase za 52% in zmanjšal potovalni čas za 21 minut. Vrednost takšne investicije je ocenjena na 6,8 mio evrov. Iz analize izhaja, da je izgradnja treh dodatnih tirov pokazala pozitivne kratkoročne in dolgoročne učinke pri bruto dodani vrednosti, zaposlovanju in tudi pri pobiranju državnih pristojbin. Ocenjeni dolgoročni učinek na bruto dodano vrednost je na 143 mio evrov, zaposlili bi dodatno 165 ljudi in država bi lahko pobrala 56 mio evrov dodatnih pristojbin.