Na železniški progi med Koprom in Divačo že nekaj časa potekajo vzdrževalna dela. Kljub temu teče promet dovolj tekoče, da pri dostavi tovorov iz Luke Koper ne prihaja do zastojev in zamud. Čeprav se pretovor v koprskem pristanišču nenehno povečuje in posledično tudi promet na železnici, uspemo z odličnim sodelovanjem med Sekcijo za tovorni promet Slovenskih železnic Koper in delavci Službe notranje logistike Luke Koper zagotoviti normalen potek blagovnih tokov.

V Luki Koper je bilo v letošnjih prvih treh mesecih pretovorjeno skupno 4.072.293 ton tovora, kar je skladno z načrti družbe. V tem kontekstu se je znatno povečala količina bolj kakovostnih tovorov, zlasti avtomobilov (46 %) in kontejnerjev (19 %). Ker so ti tovori bistveno bolj voluminozni  v primerjavi z drugimi, je zanje potrebno zagotoviti več železniških vagonov in sestaviti več vlakovnih kompozicij. Tako so v prvem trimesečju na tovorni železniški postaji v Kopru odpremili kar 163 več vlakov, kot v istem obdobju lani, sprejeli pa 35 več. Skupno število vlakov  v lanskem prvem trimesečju je bilo 3.942, v letošnjem  pa 4.140 oziroma za 5 odstotkov več. Število naloženih in razloženih tovornih vagonov v Luki Koper pa se je v istem obdobju povečalo za 8 odstotkov oziroma od lanskih 50.291 na letošnjih 54.371.

Jože Orel, vodja koprske Sekcije za tovorni promet pri SŽ, pravi: »Tako dobre rezultate v takih okoliščinah smo lahko dosegli zahvaljujoč vzornemu sodelovanju v podsistemu Koper, ki ga skupaj tvorimo Luka Koper, komitenti in naša Sekcija za tovorni promet. Prav nenehno izboljševanje poslovnih odnosov znotraj tega podsistema je omogočilo tudi povečanje blagovnih tokov v okviru sistema Slovenskih železnic.«
 
Vodja službe notranje logistike, Roman Božič pa dodaja: »Rezultat dobrega sodelovanja je tudi formiranje vse večjega števila kompletnih vlakovnih kompozicij za različne vrste blaga na samem območju pristanišča. To omogoča večje učinke pri odvozu, saj ni nepotrebnih postankov na tovorni postaji.»

Glede na to, da je bila proga Koper – Divača zelo obremenjena, pomeni pet odstotna dodatna rast  zajeten zalogaj. Kratkoročno rešitev predstavlja posodobitev proge, ki se je bodo na Slovenskih železnicah lotili še v tem letu in bo pomenila 30 odstotno povečanje kapacitete. Dolgoročna rešitev pa je izgradnja dveh novih tirov, ki naj bi bila po zagotovilih Ministrstva za promet zgrajena do leta 2015.