Od Ministrstva za infrastrukturo in prostor smo prejeli gradbeni dovoljenji za izgradnjo in zapolnitev kasete 7A in 799/29. Kaseti bosta služili odlaganju izkopnega materiala pri poglabljanju prvega luškega bazena na predelu operativne obale za pretovor kontejnerjev. Na zahtevo predsednika uprave Gašparja G. Mišiča so bila uspešno zaključena dodatna pogajanja z izvajalci, na katerih smo dosegli dodatno znižanje ponudbenih cen in sicer za kaseto 799/29 iz 2.114.000 evrov na 1.733.000 evrov in ponudbeno ceno za kaseto 7A iz 1.434.000 evrov na 1.184.000 evrov, kar znese skupaj 631.000 evrov prihranka. Z izbranima izvajalcema del smo dosegli dogovor, da bodo dela potekala pospešeno, tako da bo omogočeno nemoteno odlaganje izkopnega materiala iz prvega bazena in s tem tudi nemoten potek poglabljanja. Izbrana izvajalca GP Krk d.o.o. in Grafist d.o.o. bosta uvedena v delo v naslednjih dneh.