Izdelava prototipov, ki se izdelujejo pod okriljem projekta MOS4MOS, je v zaključni fazi. Projektni partnerji jih bodo predstavili na Informativnem dnevu, ki bo potekal v Livornu 19. in 20. januarja.  
14-mesečni projekt MOS4MOS sodi v program TEN-T in se bo predvidoma zaključil maja 2012. Med slovenskimi partnerji najdemo Luko Koper d.d. in Intereuropo d.d.. V preteklih štirih mesecih je 28 partnerjev razvijalo informacijske rešitve, ki bodo prispevali k oblikovanju Evropskega pomorskega prostora brez ovir, pospeševanju skladnosti z zakonodajo   (carinska, varnostna in ostala nacionalna in evropska zakonodaja) in k promociji trajnostnih intermodalnih transportnih rešitev, ki utrjujejo evropsko strategijo pomorskih avtocest ter v omogočajo boljše izkoriščanje zmogljivosti obstoječih storitev prevozov po morju na kratke razdalje.
Na Informativnih dneh bodo vodje prototipov predstavili rešitve in poročali o napredkih projekta. Prisotne bodo med drugim nagovorili Guiliano Gallanti, predsednik Pristaniške uprave Livorno, Roberto Nardi, predsednik trgovinske zbornice Livorno, Jose García de la Guía, koordinator projekta, Luis Valente de Oliveira, evropski koordinator pomorskih avtocest, pa tudi José Laranjeira Anselmo,glavni administrator politik TEN-T omrežja.  Na dogodku bo sodeloval dr. Janez Požar, generalni direktor direktorata za pomorstvo RS v vlogi člana skupine, ki projekt nadzira.
Konferenca bo odprta za javnost. Za dodatne informacije in za registracijo se lahko obrnete na odgovorno za komunikacijo (lidia@2e3s.eu)