Kako smo v Skupini in delniški družbi Luka Koper poslovali v lanskem letu bo dokončno znano 14. aprila z objavo letnega poročila 2013. Nekatere finančne podatke smo sicer že poslali v javnost, so pa ti nerevidirani in nedokončni. Drugače je s podatki o pretovorjenih tonah. Ti se v naših objavah, ki bodo sledile v naslednjih mesecih ne bodo spreminjali. V lanskem letu smo pretovorili 17.999.662 ton, kar je za odstotek več kot v predhodnem letu. Iz preglednice po skupinah tovorov je razvidno, da je bilo več kot leto poprej generalnega blaga ter kontejnerjev, manj pa ostalih tovorov. 

Ladijski pretovor v tonah
2013
2012
Indeks
2013/2012
Generalni tovori
1.659.405
1.438.833
115
Kontejnerji
5.849.694
5.292.047
111
Avtomobili
662.169
674.692
98
Tekoči tovori
2.840.588
3.194.636
89
Sipki in razsuti tovori
6.987.806
7.280.490
96
Skupaj
17.999.662
17.880.698
101

 V letu 2013 smo po nerividiranih in nedokončnih podatkih v Luki Koper, d.d. realizirali 136,8 milijona evrov poslovnih prihodkov oziroma 3 odstotke več kot v predhodnem letu:

Poslovni prihodki Luke Koper, d.d. za obdobje januar – december 2013:
(v 000 EUR)
2013
2012
Indeks
2013/2012
Generalni tovori
32.254
31.300
103
Kontejnerji
37.990
32.485
117
Avtomobili
14.996
16.178
93
Tekoči tovori
7.437
7.047
106
Sipki in razsuti tovori
31.462
33.552
94
Ostali poslovni prihodki
12.668
12.767
99
Skupaj poslovni prihodki
136.808
133.329
103