V soboto, 5.3.2016 ponoči je bil v sklopu EU projekta Fresh Food Corridors (FFC) preko koprskega pristanišča odpremljen prvi poskusni kontejnerski vlak s hitropokvarljivim tovorom namenjen v Rotterdam za končno oskrbo severnoevropskih trgov. Gre za blago največjih izraelskih izvoznikov, ki potuje po konceptu pomorskih avtocest. V koprsko pristanišče so kontejnerji v petek prispeli ladijsko, pot pa nadaljevali po železnici.

Gre za svojevrsten rekord oz. inovacijo, saj je to prvi vlak v zgodovini, ki je – v celoti naložen z »reefer« kontejnerji – prepotoval Evropo od juga do severa. Ponosni smo, da je za to poskusno pošiljko bilo izbrano prav koprsko pristanišče. Tovor, ki običajno potuje z ladjami iz Izraela do severnoevropskih pristanišč, bo prispel do iste destinacije v bistveno krajšem času, saj se je preko novega koridorja tranzitni čas skrajšal za 6 dni.

Glavni izziv projekta je oblikovanje vzdržnega logističnega produkta, saj je na eni strani potrebno pridobiti zadostne količine tovora in uskladiti cene s prevozniki, po drugi plati pa je potrebno zagotoviti tehnične rešitve, da pride hlajeni tovor pod ustreznimi pogoji do končne destinacije.

V naslednjih mesecih si bomo prizadevali optimizirati železniške rešitve s ciljem čim krajših tranzitnih časov ter zapolnitve železniških zmogljivosti s povratnimi tovori. Preko projekta FFC bodo s podobnimi odpremami poskusili tudi preko pristanišč v Benetkah in Marseille-Fosu.