Nadzorni svet se je na  seji 22.8.2014 seznanil s poslovnimi rezultati Skupine Luke Koper v prvi polovici letošnjega leta in pohvalil delo ter prizadevanja vseh zaposlenih in uprave družbe. 

»Z rezultati poslovanja smo v upravi družbe zelo zadovoljni. Dosežen čisti poslovni izid je namreč predvsem posledica povečanja prihodkov praktično pri vseh blagovnih skupinah, še najbolj pri kontejnerjih. Dobro so se odrezali tudi generalni tovori, kjer beležimo povečanje pretovora železovih proizvodov, živine ter lesa. Skladno z načrti potekajo tudi naložbe, ki so v primerjavi z lanskim letom višje kar za 158 odstotkov. Kot smo napovedali, je letošnje leto predvsem v znamenju investicij v infrastrukturo in opremo. Naj omenim le najpomembnejšo, to je poglobitev prvega bazena, ki je v zaključni fazi«, je rezultate poslovanja komentiral predsednik uprave Luke Koper Dragomir Matić. 

(v evrih)
jan – jun 2014
jan – jun 2013
Indeks 2014/2013
Poslovni prihodki
79.989.939
73.237.892
109
Poslovni izid iz poslovanja (EBIT)
18.328.950
10.830.594
169
Poslovni izid iz poslovanja pred
amortizacijo (EBITDA)
31.946.005
24.785.305
129
Poslovni izid iz financiranja
-1.609.006
-2.577.343
62
Poslovni izid pred davki
16.719.944
8.253.251
203
Čisti poslovni izid
14.475.900
7.793.205
186
Naložbe v nepremičnine, naprave in opremo, 
naložbene nepremičnine in neopredmetena sredstva
16.898.133
6.562.057
258
Ladijski pretovor
9.264.626
8.900.963
104

 

V prvem polletju letos je ladijski pretovor dosegel 9,3 milijona ton in je 4 odstotke višji od lanskega oziroma 2 odstotka višji od načrtovanega. Poslovni prihodki Skupine Luka Koper so dosegli skoraj 80 milijonov evrov, kar je 4,9 milijona oziroma 6 odstotkov več od načrtovanega in 6,8 milijona oziroma 9 odstotkov več v primerjavi z lanskim polletjem. 

V prvem polletju so poslovni odhodki Skupine ostali na ravni primerljivega lanskega obdobja in so znašali 63,9 milijona evrov. Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) je znašal 18,3 milijona evrov in je bil višji od doseženega v primerljivem obdobju lani za 69 odstotkov. EBITDA pa se je povečal za 29 odstotkov na 31,9 milijona evrov. 

Čisti poslovni izid je dosegel 14,5 milijona evrov in je za 6,7 milijona evrov oziroma za 86 odstotkov višji od doseženega v lanskem prvem polletju.