Na prvem uradnem obisku smo danes, 5. novembra 2009, gostili generalnega direktorja Slovenskih železnic Gorana Brankoviča s sodelavci. S predsednikom uprave Gregorjem Veselkom sta pregledala dosedanje sodelovanje ter ugotovila, da si obe strani prizadevata za vzpostavitev takšnega sodelovanja, ki bi izboljšalo konkurenčnost obeh podjetij. Možnosti za izboljšanje so tako še pri boljši koordinaciji aktivnosti, učinkovitejši izrabi infrastrukture, pridobivanju novih tovorov in pri skupni promociji Slovenije kot logistične platforme za srednjo in jugo-vzhodno Evropo. Predsednik uprave Veselko je izrazil upanje, da je konec številnih sprememb na čelu Slovenskih železnic, ki so v preteklosti povzročale nestabilne cenovne politike, ter pozdravil dejstvo, da se pristojna ministrstva in Vlada angažirajo, da najdejo dokončno rešitev za prestrukturiranje železnic.