Sežana, 25. oktober 2007 – Družba Luka Koper, d.d., Občina Sežana, Ministrstvo za gospodarstvo, Ministrstvo za promet in Ministrstvo za okolje so podpisali pismo o nameri za sodelovanje v projektu Evropski distribucijski center Sežana. S podpisom pisma o nameri so se sodelujoči v projektu zavezali, da bodo v okviru svojih pooblastil, pristojnosti in interesov tvorno prispeval k realizaciji projekta.
Luka Koper se je zaradi svojih razvojnih potreb, in da bi razbremenila prostor znotraj pristanišča, odločila za izgradnjo evropskega distribucijskega centra (v nadaljevanju EDC). Za Sežano smo se odločili zaradi njene ugodne prometne lege. Leži namreč v neposredni bližini dveh Pan-Evropskih koridorjev, ki predstavljata glavno infrastrukturno mrežo v Evropi. To sta koridor V in koridor X. Oba sta predvidena tako za cestni kot za železniški promet. Poleg tega je Sežana v neposredni bližini štirih severno-jadranskih pristanišč (Koper, Trst, Tržič in Reka) ter dveh letališč (Ljubljana in Ronchi dei Legionari).
Luka Koper bo z lastnimi in najetimi viri zgradila osnovno infrastrukturo, skladiščne in druge logistične kapacitete pa bo oblikovala na zahtevo posameznih partnerjev. V ta namen je Luka Koper že pred časom odkupila zemljišča, ki so bila v lasti BTC Terminal Sežana in sosednjih lastnikov ter ustanovila podjetje Adria Terminali. Trenutno upravlja s približno 120.000 m2 površin. Nadaljnjo oblikovanje celotnega EDC bi doseglo zemljišče v izmeri približno 650.000 m2 oziroma več, vendar bi velik del teh površin ponudili v najem.
Luka Koper je za nakup zemljišč do zdaj porabila približno 15 MEUR, končna vrednost pa ni znana, saj gre za fazno izgradnjo. Po nekaterih ocenah naj bi ta znašala okoli 80 MEUR.