Na delovnem obisku obeh resornih ministrov je predsednik uprave delegaciji predstavil delovanje in organizacijo pristanišča ter rezultate družbe. V lanskem letu so v Luki Koper dosegli odlične poslovne rezultate in povečano rast pretovora vseh blagovnih skupin ter ga sklenili z zgodovinskima dosežkoma na dveh strateških segmentih – kontejnerjih in avtomobilih. Aktivno so se posvečali naložbam, prednostno pa izvajali tiste, ki predstavljajo nov razvojni cikel za ključne terminale v pristanišču. Junija so sklenili zadnji odsek podaljšanja kontejnerske obale, s katerim so pridobili novo privezno mesto in dodatne skladiščne površine, hkrati pa začeli aktivnosti za podaljšanje severnega dela pomola.

Ob tem so obravnavali več aktualnih tem s področja investicij, s poudarkom na čimprejšnji izgradnji drugega tira in zagotovitvi zanesljive železniške povezave z zaledjem ter ureditvi lastniških razmerji, ki so osnova za izpeljavo vseh zastavljenih projektov. Načeli so tudi vprašanje zanesljive oskrbe z električno energijo v prihodnjih letih, odvoza odpadkov s tovornih in potniških ladij ter izmenjali stališča o vlogi države pri nadaljnjem razvoju pristanišča.

Delegacija si je poleg tega ogledala delo v pristanišču in pomembnejše investicije v izvajanju, ter postanek naredila na obali kontejnerskega terminala in se povzpela na najvišje dvigalo v Luki Koper.

Predsednik uprave Luke Koper Boštjan Napast je izrazil zadovoljstvo, da sta si ministra vzela čas za obisk v Luki Koper in s tem izkazala podporo pri poslovanju in razvoju enega najpomembnejših gospodarskih subjektov v državi: »Skupaj smo odprli ključna vprašanja, zlasti s področja naložb v posodobitev slovenskega železniškega omrežja, ki je osnovni pogoj, da lahko še naprej razvijamo pristanišče in ohranjamo našo konkurenčno prednost. Razvojni korak bomo lahko pospešili le s pomočjo države, zato verjamem, da bomo v prihodnje še tesneje sodelovali.«

»Luka Koper je eno najpomembnejših podjetij v lasti RS, poleg tega je zelo povezana z največjim infrastrukturnim projektom v državi 2.tir Divača-Koper. Kot koncedent na Ministrstvu za infrastrukturo redno spremljamo, kaj se dogaja s projekti in razvojem Luke Koper, ki so nujno potrebni za optimalno uporabo nove proge. Tudi danes je beseda tekla o teh razvojnih projektih. Tako kot pričakujemo, da se projekt drug tir zaključi v rokih, ki so bili postavljeni, tudi od Luke Koper pričakujemo, da svoje projekte izpelje pravočasno,« je poudarila ministrica za infrastrukturo, mag. Alenka Bratušek in dodala, da so to pogoji, da Luka Koper ostane ena od uspešnejših naložb države, kar si seveda vsi želimo.

Zadovoljstvo ob prvem obisku koprskega pristanišča je izrazil tudi minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han, ob tem pa poudaril, da je dobro delujoč logistični sektor izjemnega pomena za slovensko gospodarstvo, ker je večina naših podjetij zelo izvozno usmerjenih:

»Dobro delujoče pristanišče je ključno za privabljanje tujih neposrednih investicij v Slovenijo, ki se sicer odlikuje s pomembno geostrateško lego za tuje investitorje. Ne smemo tudi pozabiti na potencial, ki ga ima za turizem. Učinkovitost Luke Koper je zato vitalnega pomena za naše gospodarstvo, poleg tega pa tudi za Obalno-kraško regijo tako z vidika delovnih mest in nadaljnjega razvoja. Veseli me, da se je Luka Koper v zadnjem desetletju razvila v enega najsodobnejših pristanišč severnega Jadrana, ki se povezuje s sosednjimi pristanišči v Trstu, Reki in Benetkah ter tako predstavlja pomembno vstopno točko v Evropo za tovor iz Azije. Tudi za v prihodnje je pomembno, da razvija svojo infrastrukturo in pri tem skrbi za trajnostno poslovanje s čim manjšim okoljskim in ekološkim vplivom na okolje, ter da ji država nudi podporo z izgradnjo drugega tira.«