V nedeljo, 23. decembra 2007 smo v Luki Koper pretovorili letošnji 300.000-i TEU, s čimer se naš kontejnerski terminal po pretovoru uvršča med najboljše terminale v Severnem Jadranu. Rekordnima količinama pretovorjenih avtomobilov (500.000) in lesa (1 mio m3) smo tako tik pred zaključkom leta dodali še kontejnerje. S tem smo za več kot tretjino presegli lanskoletno številko. Prisotnost številnih ladijskih prevoznikov in visoko kakovostne terminalske storitve, ki so plod odlične organizacije dela,  so pripomogli k temu, da se komitenti na naših zalednih tržiščih vedno pogosteje odločajo za  transportno pot preko koprskega pristanišča.

“Kontejnerji so za okolje najmanj obremenjujoč tovor, saj blago ščiti kovinski zabojnik, ki na transportni poti od prodajalca do kupca ne spreminja svoje transportne oblike. Zato jim v Luki Koper dajemo prednost”, je v čestitki vsem zaposlenim na kontejnerskem terminalu izpostavil predsednik uprave Robert Časar.

Andrej Cah, vodja kontejnerskega terminala, se je ob tej priliki zahvalil vsem poslovnim partnerjem za izkazano zaupanje ter vsem zaposlenim za vloženi trud, voljo, trdo delo ter veliko pripadnost podjetju.  “Brez omenjenih vrednot zaposlenih si namreč ni moč predstavljati obvladovanja letošnje rasti prometa,  saj bo v letošnjem letu pretovor kontejnerjev znašal kar 90.000 TEU-jev več kot lani.”

Med vsemi blagovnimi skupinami, pretovor kontejnerjev v svetu najbolj narašča. Temu trendu se prilagajajo številna pristanišča, ki povečujejo kontejnerske zmogljivosti. V Luki Koper bomo v kratkem zaključili razpis za izvajalca investicije podaljšanja prvega pomola in zalednih površin, ki bodo v celoti namenjeni prav kontejnerjem. V prihajajočem letu bomo nabavili tudi dve obalni post – panamax dvigali, ki bosta omogočili pretovor ladij s kapaciteto preko 7.000 TEU-jev. Trenutno lahko sprejmemo ladje z največjo kapaciteto 4.500 TEU-jev. V strategiji Luke Koper do leta 2015 pa je predvidena tudi izgradnja tretjega pomola, ki bi omogočil pretovor milijon TEU-jev letno.

Pretovor kontejnerjev od leta 2002 do leta 2007*

leto

TEU

2002

114.863

2003

126.237

2004

153.347

2005

179.745

2006

218.970

2007*

300.000


*  do 23. decembra 2007