Včerajšnji dan bo v Luki Koper zapisan z novo rekordno okroglo številko. Na kontejnerskem terminalu smo pretovorili letošnji 400.000-i TEU kontejner. Kljub trenutnim gospodarskim razmeram tako na terminalu za kontejnerje dosegamo nadpovprečne stopnje rasti. Pretovor smo v zadnjih petih letih skoraj podvojili, kar gre pripisati novim ladijskim linijam za Sredozemlje in Daljni Vzhod ter dobro organiziranim rednim železniškim dovozom in odvozom kontejnerjev. Temu je potrebno dodati tudi zaupanje poslovnih partnerjev, našo konkurenčnost ter dobro organizacijo in delovne učinke zaposlenih. Zasluge za naš rekord ima tudi vse naše poslovno okolje, poslovni partnerji, ki sodelujejo v transportni verigi in omogočajo, da transport prek našega pristanišča res dobro poteka.


Doseženi rezultati na področju ladijskega pretovora kontejnerjev Luko Koper uvrščajo v krog najpomembnejših kontejnerskih pristanišč v Jadranu. Glede na sedanje trende in napovedi v globalni ekonomiji rast pretovora kontejnerjev pričakujemo tudi v prihodnje, kar bo zahtevalo nova vlaganja v opremo in skladiščne površine. Slednje pa je pogojeno s sprejemom državnega prostorskega načrta.