V Luki Koper razkladamo ladjo Firmeza, ki je iz brazilskega pristanišča Rio Grande pripeljala 44.000 ton sojinih tropin. To je doslej največja količina soje,  ki jo bomo v koprskem pristanišču razložili z ene same ladje. Sojine tropine (ki ostanejo po ekstrakciji olja iz sojenega zrnja) se uporabljajo za mešanice živinskih krmil.

To pošiljko je iz Brazilije uvozilo podjetje  NIDERA s.p.a. iz Rima, hčerinsko podjetje nizozemske multinacionalke NIDERA.  Slednjo je v Rotterdamu leta 1920 ustanovila skupina evropskih žitnih trgovcev.  Z leti je podjetje ustvarilo svojo globalno mrežo trgovanja s kmetijskimi proizvodi in ima svoje podružnice v 22 državah, ena od teh je rimska, ki je kot vstopno evropsko luko za uvoz soje izbrala Koper. Zakaj prav Koper, je povedal Marcello Carlomagno, njen komercialni direktor:  »Luka je že nekaj časa naš dober partner in zelo zadovoljni smo z njenimi storitvami. Pričakujemo, da se bo obseg našega sodelovanja še povečal«.

Sojo, ki je prispela v Koper, bo podjetje NIDERA prodalo kupcem v srednji Evropi, predvsem na Madžarsko, nekaj pa je bo prišlo tudi do slovenskih živinorejcev.   Pri tem velikem poslu je udeleženo tudi koprsko podjetje S.A.GE.M., ki se ukvarja z logistiko  ter pomorskimi in drugimi storitvami. Podjetje je specializirano za razsute tovore, predvsem pa se ukvarja s tovori rastlinskega izvora kot  so soja v zrnju, koruza, pšenica in podobno. Največji  med temi  pa predstavljajo  ravno sojine tropine.  V letošnjem letu pričakujejo  rekordno skupno količino sojinih tropin, pretovorjenih v Luki Koper. 

Ladja Firmeza, ki je k nam pripeljala ta rekordni tovor, je bila zgrajena leta 1986 na Japonskem, pluje pa pod panamsko zastavo. Dolga je 195 m, široka 32, njena  skupna nosilnost pa znaša  45.747 ton. Če bodo vremenske razmere dovolj ugodne, bo raztovarjanje ladje končano v petih dnevih, v primeru dežja pa je treba delo ustaviti, kajti vlaga soji škoduje. Raztovarjanje poteka na terminalu za sipke tovore, ki se nahaja na severni strani prvega luškega pomola.  Pri tem luški žerjavisti z dvigalom zajemajo tovor v ladijskem skladišču inga odlagajo v zaprt transportni sistem, ki sojo na tekočih trakovih sproti odnaša v skladiščni  prostor – pod varne strehe dveh trikotnih hal na terminalu. Skupna zmogljivost skladišč za sojo je 80.000 ton, sicer pa tovor hitro in že sproti tudi odhaja iz Luke, nekaj tisoč ton dnevno se je naloži na kamione, ki jo odvažajo končnim kupcem.

Pred prihodom ladje Firmeza je imela rekord pri enkratnem tovoru soje  ladja Michalakis, ki je 18. julija letos v Koper pripeljala 41.074 ton soje.  Vodjo terminala za sipke tovore Andraža Novaka veseli, da imajo na terminalu dovolj dela: »Kljub recesiji beležimo pri blagovni skupini soja rast pretovora.  Računamo, da bo na letni ravni znašal okoli 620.000 ton, se pravi skoraj za desetino več kot v lanskem letu.«  Sicer pa na terminalu za sipke tovore poleg  soje pretovarjajo razna žita, minerale in rudnine ter glinico.  Lani so vsega skupaj imeli za 1,407.972 ton takšnih tovorov.