Med 1. januarjem in 31. oktobrom letos smo zabeležili 319.636 prihodov tovornjakov, od tega je bila več kot polovica kontejnerskih (52 %), sledijo tovornjaki, ki so v pristanišče pripeljali/odpeljali generalne tovore (15 %), avtomobile (14 %), sipke tovore (13 %), najmanj je bilo tovornjakov s tekočimi tovori (6 %). Trend rasti se je nadaljeval tudi v prvih dneh novembra, saj smo 8. novembra postavili nov dnevni rekord, in sicer smo našteli 1.902 kamionov.

Na območju Sermina nadaljujemo urejanje novega zunanjega kamionskega terminala, s katerim bomo zagotovili več kot 200 parkirnih prostorov za tovornjake. Glavna gradbena dela naj bi se tako začela v začetku leta 2023, zaključili naj bi jih konec prihodnjega leta.