Predsednik uprave Gašpar Gašpar Mišič je danes pričel serijo sestankov s pomembnejšimi poslovnimi partnerji. Namen teh srečanj je predvsem prevetriti in izboljšati komunikacijo s pristaniško skupnostjo in prisluhniti njihovim potrebam in željam ter učinkovito reševati tekočo problematiko.
Danes sta bila tako na obisku predstavnika pomorskega agenta MSC Koper Miloš Miličev in logističnega podjetja Adriatik Kamion Ekspres Miran Softič, ki sta izrazila zadovoljstvo, da je lokalna logistična skupnost dobila sogovornika, s katerim bo mogoče dosegati zastavljene cilje. Ladjar MSC sicer velja za drugega največjega kontejnerskega ladjarja na svetu, v Kopru pa je po številu privezanih ladij na prvem, po številu pretovorjenih kontejnerjev pa s 112.000 TEU na tretjem mestu. Predsednik uprave je ob tem poudaril: »Za ohranitev primata v pretovoru kontejnerjev v Jadranu moramo izboljšati fleksibilnost naših storitev, odpraviti ozka grla in prometne pomanjkljivosti, ki nam kradejo čas in povečujejo stroške. Hkrati moramo krepiti sodelovanje z direktnimi naročniki naših storitev s poudarkom na osebnem kontaktu in dostopnosti.«
Luka Koper bo sicer v prihodnjem obdobju pričela z novim investicijskim ciklom na področju kontejnerjev, ki bo sedanjo kapaciteto pretovora dvignil s 720.000 na 950.000 TEU/leto. Projekt zajema, poleg poglabljanja morskega dna bazena I, tudi izgradnjo dodatnih 100 metrov operativne obale in novega veza, izgradnjo kasete za odlaganje morskih sedimentov na čelu pomola, izgradnjo skladiščnih in manipulativnih površin na južnem delu pomola, dodatno železniško infrastrukturo ter nabavo dodatne opreme, vključno s prehodom na RMG tehnologijo (mostno dvigalo na tirih). Projekt, ki bo potekal večfazno, posamezne investicije pa bodo predane v uporabo postopoma, bo v celoti zaključen do leta 2018.
Problematiko križanja prometnih in blagovnih tokov znotraj pristanišča bomo reševali tudi z izgradnjo novih cestnih vhodov v pristanišče, o čemer smo javnost že obvestili, kar bo povečalo pretočnost tudi na kontejnerskem terminalu, saj danes še vedno 40 odstotkov vseh kontejnerjev še vedno potuje v oziroma iz pristanišča po cesti. Večja pretočnost bo posledično vplivala tudi na večjo produktivnost in na skrajševanje časa postankov ladij v pristanišču, s čimer bomo sprostili dodatne kapacitete in povečali pretovor.