Hčerinska družba Adria terminali je dobila novega solastnika. To je družba Trade Trans Terminal, ki je del logističnega poslovnega sistema podjetij Trade Trans Invest s sedežem v Bratislavi. Ta je od Luke Koper odkupila 49% delež družbe Adria Terminali d.o.o.

TTT je mednarodni koncern, ki se ukvarja s transportom na področju srednje in vzhodne Evrope, kar je skupni imenovalec z Luko Koper, ki želi postati vodilni pristaniški in logistični sistem prav na tem delu stare celine. Kot je znano, so načrti Luke Koper na področju zalednih terminalov ambiciozni, TTT pa že ima dobro razvejano logistično verigo. S koncernom TTT že sodelujemo in sicer pri ustanavljanju kontejnerskega terminala v romunskem Aradu, skupaj z MAV – madžarskimi železnicami. V Luki Koper zato ocenjujemo, da se bo delež tujega partnerja odražal ne le v povečanju poslovanja družbe Adria Terminali, ampak tudi v pridobivanju ustreznega znanja, ki ga bomo unovčili pri postavitvi in delovanju Evropskega distribucijskega centra v Sežani in ostalih zalednih terminalov doma in v tujini. Poleg tega imamo v skupini Luka Koper že iz preteklosti dobre izkušnje s hčerinskimi družbami z mešanim, tujim kapitalom.