Nadzorni svet Luke Koper d.d. se je na seji dne 16. aprila seznanil z okoliščinami sredine policijske preiskave na sedežu družbe. Sprejel je stališče, v katerem nadzorniki soglašajo, da stojijo za odločitvami nadzornega sveta, kar nedvoumno dokazujejo rezultati Luke Koper, ki jih je dosegla v zadnjih letih, še posebej pred obdobjem globalne krize, ko je družba beležila rekordno število pretovora. Danes so razmere v Luki Koper, v primerjavi s stanjem v gospodarstvu še vedno nadpovprečno dobre in nadzorniki upajo, da se bo tak trend nadaljeval vse do konca krize. Zapisali so še, da je Luka Koper še eno redkih podjetij v Sloveniji, ki ne razmišlja o zniževanju plač zaposlenih ali celo o odpuščanju. Poleg tega ocenjujejo, da je bil način izvedbe policijske preiskave s strani preiskovalnih organov absolutno neprimeren, saj je po nepotrebnem škodil ugledu podjetja in vodilnih delavcev ter bo onemogočil normalno izvedbo pregleda poslovanja družbe s strani neodvisnega revizorja izbranega na zadnji skupščini delničarjev. Tak način vnaša tudi nepotreben nemir med zaposlenimi in v slovenski javnosti nasploh, saj obstajajo bolj sprejemljive in učinkovite metode preverjanja in ugotavljanja odgovornosti, so še zapisali v stališče.

Nadzorniki so v nadaljevanju sprejeli sklep, da soglašajo s priporočili vlade v skladu s Sklepom Vlade RS o stališčih do izplačevanja sejnin in nagrad v zvezi z omejevanjem učinkov finančne krize. Pri točki, ki se nanaša na sklep vlade glede pogodb o zaposlitvi za poslovodne organe pa so sejo prekinili in upravi naložili, naj do prihodnjega torka, ko se bo seja nadaljevala, pripravi simulacijo prilagoditve plač poslovodnih organov skladno s priporočilom vlade.