Nadzorni svet Luke Koper se je sestal na redni seji v sredo, 9.4.2008. Potrdil je Letno poročilo za leto 2007 in se seznanil z rezultati poslovanja v prvih treh mesecih letošnjega leta. Ti so v skladu s planom za leto 2008 in dokazujejo uresničevanje vizije Luke Koper, ki daje prednost kakovostnejšemu tovoru. V tem kontekstu je narasel predvsem pretovor zabojnikov, in sicer v primerjavi s tromesečjem lanskega leta za 19 odstotkov, ter avtomobilov za 47 odstotkov.


Nadzorni svet je nadalje potrdil predlog uprave za uporabo bilančnega dobička, in sicer bo za dividende namenjenih 7.700.000 EUR. Bruto dividenda na navadne delnice bi tako znašala 0,55 EUR. Do predloga se bo dokončno opredelila skupščina delničarjev.


Člani nadzornega sveta so tudi sprejeli predlog Sveta delavcev Luke Koper in odpoklicali dosedanjega delavskega direktorja oziroma člana uprave Pavla Krumenakerja. Njegovega naslednika niso imenovali in so v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju ustanovili komisijo, ki jo sestavljajo trije predstavniki nadzornega sveta in trije predstavniki sveta delavcev. Komisija naj bi do naslednje seje nadzornega sveta predlagala skupnega kandidata za člana uprave – delavskega direktorja.


Nadzorni svet je soglašal z odločitvijo uprave, da pooblasti odvetnika Francija Matoza za vložitev tožbe proti nekdanjemu direktorju Luke Koper Brunu Koreliču. Ta naj bi s prodajo delnic Autocommerca leta 2005 oškodoval družbo za 722.791 evrov.