Nadzorni svet družbe je dne 24.6.2009 na svoji 33. redni seji glasoval o zaupnici predsedniku nadzornega sveta Borisu Popoviču in ga z istim dnem tudi razrešil. Za novo predsednico je bila izvoljena Olga Franca, dosedanja namestnica predsednika.
 

Nadzorni svet se je seznanil s poročilom predsednika uprave Gregorja Veselka glede podpisa pogodbe z revizijsko hišo PricewaterhouseCoopers, ki jo je skupščina delničarjev letos marca izbrala za izdelavo posebne revizije poslovanja družbe v zadnjih petih letih. Nadzorniki so izrazili pričakovanje, da bodo pogodbo v najkrajšem času podpisali tudi predstavniki Slovenske odškodninske družbe, Kapitalske družbe ter Ministrstva za promet, tako da bi lahko revizijska hiša lahko pričela z delom že prihodnji teden.