Del stavbe Troplesa rušimo, na njegovem mestu pa bomo zgradili nov objekt za podjetja, ki servisirajo luško mehanizacijo, in so danes v dotrajanih najetih prostorih na različnih lokacijah v pristanišču.

Ta so podjetja so Tagros, Volkat, Varmig in Nautic Service. Stavba je dobila ime Troples v času, ko so v njej obdelovali afriško hlodovino. Pozneje je bila tu pražarna kave, piškotarna, nato pa so tu izdelovali še okvirje za očala. Na ruševinah dela stavbe bo kmalu zrasel nov objekt s petimi mehaničnimi delavnicami, vsaka od njih pa bo imela tudi pisarniške prostore. Gradnja objekta bo zahtevna, saj bo zanj potrebno izvesti globoko temeljenje s piloti. Zabiti bomo morali 143 pilotov premera 50 in 42 centimetrov. Objekt bo visok 11 metrov, na enem delu celo 14,5 metra.
V delu objekta Troples, ki ga ne bomo porušili, ostajajo še naprej prostori luške službe za železniški transport ter podjetja Storaenso, Adria Transport in Interservice.