V letošnji sezoni smo imeli na terminalu hlajenih tovorov od sredine februarja do konca junija povsem zasedene kapacitete. V letošnji sezoni sicer beležimo nov rekord pri pretovoru egiptovskega grozdja. Do prve polovice julija smo namreč pretovorili že več kot 1.700 kontejnerjev in s tem za kar 20 % presegli lansko količino pretovorjenega grozdja. K temu so prispevali izboljšani servisi ladjarjev in odlično opravljena storitev pretovora grozdja vseh vključenih udeležencev naše pristaniške skupnosti.